CeFU - Center for Ungdomsforskning

CeFU bedriver forskning der inddrager unges perspektiv, og som går på tværs og i dybden af ungdomslivet. CeFU arbejder også på at bedrive tværfaglig og problemorienteret forskning, der er samfundsrelevant og kan komme unge til gavn.

CeFU forsker i ungdomskulturer og i de sammenhænge, unge indgår i. Derudover producerer og formidler CeFU forskningsbaseret viden om unge samt statistisk dokumentation om unges holdninger, adfærd og levevilkår.

CeFU støttes af ’Foreningen Center for Ungdomsforskning’, som rummer repræsentanter fra erhvervslivet, interesseorganisationer og offentlige institutioner med interesse i ungdomsforskning. CeFU formidler således også ungdomsforskning til et bredere publikum i form af uddannelsesinstitutioner, beslutningstagere, organisationer og andre interesserede.
CeFU belyser og analyserer ungdommens forhold ud fra en tværfaglig synsvinkel med inddragelse af sociologiske, kultursociologiske, psykologiske, politologiske og pædagogiske vinkler.
Som eksempel på nogle af CeFUs kompetenceområder kan nævnes:

 • unge og arbejde
 • unge og uddannelse
 • unge og politik og unges demokratiske deltagelse
 • ungdomsbevægelser
 • unge, sundhed og livsstil
 • unge og marginalisering
 • unges risikoadfærd
 • etniske minoritetsunge

CeFU henvender sig til alle der arbejder eller interesserer sig for unge. Herunder de mange offentlige, halvoffentlige og private institutioner og organisationer, som arbejder med de unge og er interesseret i, at vide mere om hvad der foregår i de forskellige ungdomsmiljøer, og hvordan de unge tilpasser sig, men også udfordrer etablerede normer og værdier i samfundet.

 

  Geografisk placering og dækning

  CeFU er en landsdækkende organisation, som er beliggende i København men er underlagt Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet.

  Bliv videnscenter

  Send en mail til redaktionen

  Kontakt
  Center for Ungdomsforskning (CeFU)
  Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
  Aarhus Universitet
  Tuborgvej 164
  2400 København NV

  Telefon: 87163545
  Mail: cefu@dpu.dk
  Website: www.cefu.dk