Afdeling for Traume- og Torturoverlevere

Afdelingfor Traume- og Torturoverlevere er er en psykiatrisk afdeling i Psykiatrien i Region Syddanmark og vi tilbyder ambulant psykiatrisk udredning og behandling til traumatiserede flygtninge og indvandrere med PTSD og til danske krigsveteraner med PTSD.

Afdeling for Traume- og Torturoverleveres formål er, at afhjælpe følgerne af krigs-, tortur- og flugttraumer. ATT har tre opgaver:

  • Specialiseret behandling af krigs-, flugt- og torturtraumatiserede, der har symptomer svarende til PTSD-diagnosen.
  • Udvikling og uddannelse af faggrupper især i social-, undervisnings- og sundhedsvæsnet – f.eks. sagsbehandlere, sundhedspersonale, psykologer og undervisere.
  • Metodeudvikling gennem udviklings- og forskningsarbejde

Organisatorisk hører ATT til i Psykiatrien, Region Syddanmark og drives i henhold til regionens forpligtelse til specialiseret behandling og driver også indtægtsdækket virksomhed.
Målgruppen er mennesker med PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) med lovligt ophold i Danmark, som er blevet traumatiserede uden for landets grænser: Flygtninge, indvandrere, hjemvendte soldater.

Geografisk placering og dækning

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere ligger i Odense og Vejle og er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark.

Publikationer
Traumer og børn
Bliv videnscenter

Send en mail til redaktionen

Kontakt
Adresse i Odense: Kochsgade 25, 5000 Odense
Adresse i Vejle: Vestre Engvej 51B, 3. sal, 7100 Vejle

Telefon: 99 44 46 00
Mail: att@rsyd.dk
Website: