DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

DUF er en service- og interesseorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer, hvor kerneværdierne er unge, foreningsliv og demokrati. DUF arbejder for at udvikle og forbedre rammerne for det frivillige foreningsliv og for at sætte børn og unges vilkår på den politiske dagsorden.

DUF engagerer sig på mange felter inden for børn og unges foreningsliv både nationalt og internationalt. DUF rådgiver og støtter sine medlemsorganisationer gennem længere udviklingsforløb, coaching, kursustilbud og politisk interessevaretagelse. Samtidig arbejder DUF på at forbedre foreningernes vilkår, DUF tilbyder medlemsorganisationerne at arbejde med integration, og arbejder generelt for sikre børn og unge indflydelse i samfundet.

DUF har de seneste år styrket sin integrationsindsats med sit partnerskabsprojekt med nydanske ungdomsorganisationer og Ny-Dansk Ungdomsråd som de primære indsatsområder.

DUFs målgruppe er unge under 30 år. DUF varetager interesser for sine medlemsorganisationer, og blandt medlemsorganisationer finder man forskellige grupperinger som: Spejdere, studenterorganisationer, kirkelige foreninger, miljøorganisationer, kulturelle, politiske ungdomsorganisationer m.m.

Geografisk placering og dækning

DUFs sekretariat er placeret i København

Bliv videnscenter

Send en mail til redaktionen

Kontakt
DUF
Scherfigsvej 5
2100 København

Telefon: 39298888
Mail: duf@duf.dk
Website: www.duf.dk