KL - Kommunernes Landsforening

KL er en privat interesse-og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser deres opgaver.

KL arbejder tæt sammen med kommunerne om at styrke og udvikle det danske kommunestyre til gavn for borgerne. Det er KL’s opgave at:

  • varetage kommunernes fælles interesser
  • bistå de enkelte kommuner med rådgivning og serviceydelser
  • sørge for aktuel og relevant information til kommunerne På integrationsområdet har KL fokus på kommunernes myndighedsopgaver.

KL har indgående kendskab til integrationsloven, danskuddannelsesloven og repatrieringsloven samt kommunernes arbejde med tosprogede børn og unge. KL arbejder for at styrke indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet og deltagelse i uddannelsessystemet. I perioden 2011-2013 har KL særligt fokus på unge nydanske drenge og ægtefælleforsørgede.  KL udbyder desuden kurser og konsulentydelser på integrationsområdet.

KL henvender sig til politikere, ledere og medarbejdere i kommunerne.

Geografisk placering og dækning

Landsdækkende organisation med sekretariat i København.