REM - Rådet for Etniske Minoriteter

Rådet for Etniske Minoriteters formål er at rådgive integrationsministeren i udlændinge- og integrationsspørgsmål.

Rådet mødes mindst seks gange om året for at diskutere aktuelle problemstillinger, lovforslag og den generelle udvikling på udlændinge og integrationsområdet. Hvert kvartal holder rådet møde med Integrationsministeren. Rådet afgiver ofte høringssvar om lovforslag på integrationsområdet og udtaler sig til pressen om spørgsmål om integration. Rådet deltager i arrangementer landet over og udgiver materiale, for eksempel pjecen ”Det er dit valg”, der indeholder oplysninger om borgernes muligheder og rettigheder i forhold til at få indflydelse, når der tages beslutninger lokalt, nationalt og internationalt.

Rådet for Etniske Minoriteters mission er et dynamisk Danmark, hvor:

  • alle er aktive medborgere med lige rettigheder
  • der er plads til både fællesskab og forskellighed
  • mangfoldighed skaber værdi og udvikling i et land med globalt udsyn
  • alle mennesker bliver set som en ressource

Rådet for Etniske Minoriteter består af 14 rådsmedlemmer med minoritetsbaggrund. Medlemmerne kommer fra kommunale integrationsråd i hele landet. Rådets formand er Muhsin Türkyilmaz, og næstformænd er Abderrazak Jenayah og Bayram Yüksel.   
Målgruppen er regeringen og befolkningen som helhed.

Geografisk placering og dækning

Medlemmerne i Rådet for Etniske Minoriteter kommer fra følgende kommuner: Vejle, Jammerbugt, Ishøj, Ballerup, Skanderborg, Aalborg, Sønderborg, Esbjerg, Varde, Kalundborg, Næstved, Odense, Høje Taastrup og Albertslund.

Bliv videnscenter

Send en mail til redaktionen

Kontakt
Sekretariatet for Rådet for Etniske Minoriteter
Holbergsgade 6
1057 København K

Telefon: 33922790
Mail: rem@inm.dk
Website: www.rem.dk