Røde Kors

Røde Kors er en humanitær hjælpeorganisation, som dels arbejder i Danmark og dels arbejder internationalt. I Danmark har Røde Kors 220 lokalafdelinger, med ca. 25.000 frivillige. Det er de frivilliges engagement, som er kernen i Røde Kors’ indsats i Danmark.

Røde Kors støtter og hjælper sårbare mennesker med at forbedre deres livssituation på baggrund af respekt for sårbare og deres egne ressourcer. Røde Kors hjælper med udgangspunkt i medmenneskelig og upartisk handling og er neutrale og uafhængige. Vi afdækker og oplyser om nød, lidelser og diskrimination med krav om handling.

Omkring 900 frivillige i ca. 60 lokalafdelinger i Røde Kors er involveret i integrationsaktiviteter: Lektiehjælp, sprogtræning, caféer, ferielejre, cykeltræning, midlertidige forældremyndighedsindehavere for uledsagede mindreårige, kvindegrupper og venskabsfamilier.

Geografisk placering og dækning

Landsdækkende organisation med hovedkontor i København