Bydelsmødre

Formålet med Bydelsmødrene er at støtte isolerede kvinder, ved at Bydelsmødrene giver den enkelte kvinde den information og den støtte, hun har brug for, så hun kan få indflydelse og træffe de beslutninger, som hun mener, er de rigtige for sig selv, sin familie og sine børn.

Bydelsmødre er rettet mod kvinder som lever isoleret, som ikke ved meget om det samfund, de lever i, som har udfordringer med det danske sprog og hvoraf mange har mistillid til det kommunale system.

Bydelsmødrene er forankret lokalt, her rekrutteres og uddannes Bydelsmødrene og her koordineres indsatsen. Bydelsmødrene bruger deres faglighed og lokale netværk til at skabe kontakt og etablere en tillidsfuld og ligeværdig samtale. Derudover har de kompetencerne og den motivation, der skal til for at gøre en forskel for sårbare kvinder i Danmark. Bydelsmødrene er en slags missing link. De bygger bro i mellem kvinderne og samfundets tilbud og introducere kvinderne til forskellige netværk, så hendes sociale liv bliver styrket.

Bydelsmødrene kan netop nå den gruppe af kvinder, som ikke har så stor tilknytning til samfundet, fordi Bydelsmødrene taler mange forskellige sprog, og fordi de selv bor i de samme boligområder og mange af dem har erfaringer med at være nye i Danmark.

Bydelsmødrene har en landsorganisation, som arbejder for at styrke og synliggøre Bydelsmødrene og deres indsats.

Målgruppe:
Bydelsmødrene er stærke kvinder, som har lysten til at gøre en forskel for andre. Bydelsmødrene arbejder frivilligt, og bruger deres eget lokale netværk og deres mange sprog til at hjælpe isolerede kvinder, som ikke kender til de tilbud og muligheder der eksisterer i deres lokalmiljø.

Geografisk placering og dækning

Bydelsmødrene findes over hele Danmark. Der findes ca. 37 Bydelsmødre grupper fordelt på Sjælland, Jylland og Fyn. Dvs. 450 aktive bydelsmødre på landsplan. Bydelsmødrene har deres Landsorganisation placeret i København.

Bliv videnscenter

Send en mail til redaktionen

Kontakt
Bydelsmødrenes Landssekretariat 

Pasteursvej 2
1799 København V

Telefon: +45 30 17 78 03
Mail: info@bydelsmor.dk
Website: bydelsmor.dk