CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Center for Boligsocial Udvikling er et videns- og rådgivningscenter, der gennemfører effektmålinger og evalueringer, foretager systematiske vidensindsamlinger og yder rådgivning til praktikere og beslutningstagere på det boligsociale område.

Vi indsamler viden

- for at kunne give overblikket. Overalt i Danmark er der hundredvis af forskellige boligsociale indsatser i gang. Med systematiske vidensindsamlinger indhenter Center for Boligsocial Udvikling viden og erfaringer fra både Danmark og udlandet for at kunne tilbyde et værdifuldt overblik.

Virker det?

- et spørgsmål som mange rejser om den boligsociale indsats. Derfor udvikler Center for Boligsocial Udvikling metoder til at måle effekten af indsatser. Det giver dokumentation af, hvilke boligsociale indsatser, der virker bedre end andre og dermed, hvordan man bedst kan gå til problemstillingerne.

Brug for rådgivning?

- så kan Center for Boligsocial Udvikling hjælpe. Spørgsmål om f.eks. hvordan man udformer helhedsplaner, inddrager borgere, og hvad man gør ved de unge, som hænger på gadehjørnet uden noget fornuftigt at tage sig til, kan Center for Boligsocial Udvikling hjælpe med at besvare. Med udgangspunkt i vores effektmålinger og vidensindsamlinger yder vi rådgivning og processtøtte til praktikere, kommuner og ministerier.

Vores arbejde henvender sig hovedsageligt til praktikere, kommuner og ministerier.

Geografisk placering og dækning

Center for Boligsocial Udvikling er landsdækkende i sit virke og er fysisk placeret i Avedøre, nær København

Publikationer
Beredskabet i Gellerup. En effektiv strategi mod kriminalitet i et udsat boligområde
Relationsarbejde i udsatte boligområder - Hvad får de unge ud af det?
Boligsociale sundhedsindsatser - Baggrund og kortlægning af sundhedsfremmende indsatser i udsatte boligområder
Hotspot slutevaluering
Fremskudt beskæftigelsesindsats i København
Boligsociale familiekurser
Helhedsplaner og kriminalitetsforebyggelse
Mentorer i udsatte boligområder
Tryghed i udsatte boligområder - Årsager til utryghed, indsatser for tryghed og tryghedsmåling i udsatte boligområder.
Gadeplan - Midtvejsevaluering af helhedsorienterede gadeplansindsatser i udsatte boligområder.
Brandkadet - Vidensindsamling om brandkadetprojekter i udsatte boligområder.
Beskæftigelse på hjemmebane – Effektmåling af kommunale fremskudte beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder.
Boligsociale beskæftigelsesindsatser – Effektmåling af boligsociale beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder i Danmark.
De unge væk fra gaden - Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde i udsatte boligområder.
Samarbejdet mellem kommuner og boligorganisationer: den nødvendige dans
Håndbog om socialøkonomiske virksomheder i udsatte boligområder
Film: Boligambassadører der gør en forskel
Film om naboskab: Biavlerne i urbanplanen
Ny undersøgelse: Kriminalitetsforebyggelse virker
Fritidsjobindsatser
Beboerne som motor i udviklingen
Tre trin til tryggere boligområder
Hotspot - Måling af kriminalitet og tryghed
Beskæftigelsesmentorer for Udsatte Voksne
Boligsocialt Overblik
Fokus på Sårbare Familier
Kommunerne på banen
Små skridt mod beskæftigelse
Hele vejen rundt
Brandkadet - et rollemodelsprojekt
Mindre Kriminalitet i Udsatte Boligområder
Projekt Bydelsmødre
Samarbejde mellem Skoler og Helhedsplaner
Mindspring-forældregrupper
På vej frem
Socialøkonomiske virksomheder i udsatte boligområder
Naboskab i udsatte områder
Unge på kanten af uddannelsessystemer - Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde.
Tryghedsvandringer
Frivillige i det boligsociale arbejde
Boligsociale lektiecaféer - En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder.
Problemorienteret politiarbejde - Kortlægning og effektmåling af problemorienterede politiindsatser i udsatte boligområder.
Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder.
Hotspot – Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets hotspotpulje.
Fritidsjobindsatser - Inspiration til arbejdet med unge og fritidsjob.
Kriminaliteten ud af boligområderne - Effekten af boligsociale helhedsplaners arbejde med kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge.
Unge, sport og kriminalitet - En undersøgelse af sportsklubbers kriminalitetsforebyggende potentiale i udsatte boligområder.
Samarbejde om beskæftigelse - mellem kommuner og boligsociale helhedsplaner i udsatte boligområder
Trygheden i danske byområder - En måling af trygheden ved at bo og færdes i udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark
Hotspotmodellen - Fælles fodslag for tryggere boligområder.
Projekt Bydelsmødre, en samlet evaluering.
Hotspot-indsatser giver signifikant færre kriminelle unge i udsatte boligområder
Bliv videnscenter

Send en mail til redaktionen

Kontakt
Besøgsadresse:
Sadelmagerporten 4, 2650, Hvidovre
Postadresse:
Sadelmagerporten 2a, 2650, Hvidovre

Telefon: 50 89 45 00
Mail: info@cfbu.dk
Website: www.cfbu.dk