Analyseenheden, en del af Ankestyrelsen

Analyseenheden leverer analyser på social-, børne- og integrationsområdet og indsamler løbende relevant data.

Analyseenheden er en del af Data og Analyse i Ankestyrelsen under Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Enheden koordinerer departementets analyser og forestår selv analyser på social-, børne- og integrationsområdet, herunder om udsatte børn og voksne, ældre og nydanskeres integration. Derudover leverer enheden løbende statistik på danskuddannelsesområdet og står for opdatering og udvikling af det nationale integrationsbarometer. Analyseenheden faciliterer derudover et netværk om effektmåling og effektstyring på integrationsområdet, som er åbent for deltagelse af kommuner og relevante fagpersoner. 

Geografisk placering og dækning

København