Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp er en privat, humanitær organisation med mere end 50 års erfaring med at modtage og integrere flygtninge og indvandrere. I Danmark løser vi opgaver på integrationsområdet for kommuner, regioner, private virksomheder og foreninger.

Dansk Flygtningehjælp løser en bred vifte af opgaver, der har til formål at støtte asylansøgere, flygtninge og indvandrere i Danmark. Vi har en række selvstændige enheder, som også fungerer som selvstændige videnscentre på integrationsviden.dk.

Frivillignet
Frivillignet er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, der støtter flygtninge og andre med etnisk minoritetsbaggrund til at finde fodsfæste i det danske samfund.

Integrationsnet
Integrationsnet arbejder med integration af flygtninge og indvandrere. Vores kunder er kommunerne, og målet er at integrere flygtninge og indvandrere bedst muligt i det danske samfund.

Lærdansk
Lærdansk er Danmarks største netværk af sprogcentre. Vi underviser udlændinge, der kommer til Danmark for at bo, arbejde eller studere.

Center for Udsatte Flygtninge
Center for Udsatte Flygtninge
er et videnscenter om traumatiserede og andre udsatte flygtninge. Centret tilbyder information, rådgivning og undervisning til fagpersoner.
 

Dansk Flygtningehjælp har desuden en række rådgivningsfunktioner:

  • Rådgivning og oplysning om grundlæggende rettigheder og pligter for asylansøgere.
  • Repatrieringsenheden tilbyder rådgivning og information til flygtninge og indvandre, der overvejer at vende tilbage til deres hjemland.
  • Au pair Support yder gratis rådgivning til både au pairer og deres værtsfamilier, så opholdet kan blive en god oplevelse for begge parter.
     

Tolkeservice tilbyder tolkning, oversættelse og projektstyring af oversættelsesopgaver. 

Dansk Flygtningehjælp henvender sig til flygtninge, asylansøgere, indvandrere, frivillige, kommuner, virksomheder, støttemedlemmer, advokater med videre. 

Geografisk placering og dækning

Dansk Flygtningehjælp er en landsdækkende organisation med hovedkontor i København. Dansk Flygtningehjælp er også til stede i mere end 30 af verdens brændpunkter.