Als Research

Als Research er en forsknings- og rådgivningsvirksomhed med stor erfaring og specialviden inden for integrationsområdet. Als Research gennemfører undersøgelser, rådgivning, evalueringer og kampagner for blandt andet ministerier, styrelser og kommuner.

Als Research arbejder med en bred vifte af metodiske tilgange inden for kreative og nytænkende rammer, og har specialiseret sig i at arbejde med følsomme problemstillinger og med informantgrupper, der traditionelt er svære at nå. Als Research har blandt andet indgående kendskab til integrationsfremmende indsatser samt problematikker omkring stofmisbrug, ligestilling, social kontrol og æresrelaterede konflikter blandt etniske minoriteter.

Als Research er udsprunget af universitetsverdenen og har siden 2004 gennemført en lang række undersøgelser, evalueringer og kampagner for bl.a. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Københavns Kommune, Danner, Dansk Flygtningehjælp og Rockwool Fonden.

Als Research henvender sig til ministerier, styrelser, kommuner samt private og offentlige organisationer.

Geografisk placering og dækning

Als Research gennemfører projekter overalt i Danmark og har kontor i København.