DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur

DIGNITY er en selvejende, partiuafhængig organisation, der arbejder for en verden uden tortur og organiseret vold. Sundhedsstyrelsen har tildelt DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur en særlig status som et af tre nationale centre i Danmark med speciale i behandling af særligt komplicerede traumatiserede flygtninge.

I Danmark behandler DIGNITY flygtninge, der har overlevet tortur, og forsker samtidig i årsagerne til tortur og de følger, den medfører. Gennem dette arbejde opnår DIGNITY den særlige viden og erfaring, som også bruges til at udvikle og målrette indsatsen hos DIGNITYs partnere i udlandet. DIGNITY belyser og dokumenterer tortur på et sundhedsvidenskabeligt grundlag. Gennem systematiske undersøgelser af torturoverlevere og forskning i tortur udvikles diagnostik og behandling. Denne erfaring anvendes til brug for undervisning og information med henblik på at bidrage til den globale indsats for afskaffelse af tortur. I samarbejde med lokale organisationer udfører DIGNITY internationalt projektarbejde, som skal afbøde virkningerne af tortur eller forebygge, at tortur og organiseret vold udøves i fremtiden. I projekterne indgår både behandling, forebyggelse og undervisning af lokalt sundhedspersonale.

Geografisk placering og dækning

Primært København og Sjælland

Publikationer
Mod en fælles indsats
Bliv videnscenter

Send en mail til redaktionen

Kontakt
DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur
Borgergade 13
PO box 2107
DK-1014 København K

Telefon: 33 76 06 00
Mail: info@dignityinstitute.dk
Website: www.dignityinstitute.dk