baba - Fædre For Forandring

arbejder for at styrke fædres deltagelse i børns liv

baba er en indsats, der styrker fædres, i særdeleshed etniske minoritetfædres, deltagelse i børns liv.

baba skaber forandring ved at etablere stærke, lokale fællesskaber, hvor frivillige fædre omsætter viden og erfaringer til konkrete forandringer i eget og andre fædres liv, i samspil med institutioner, kommuner, boligområder mm.

baba tilbyder et koncept, som er bæredygtigt og målrettet målgruppen af fædre, og som skaber vedvarende forandring hos fædre.

I baba er vi eksperter i:

  • at rekruttere og involvering fædre - til gavn for deres børn 
  • at skabe bæredygtige, frivilligdrevne fædreindsatser
  • at skabe vedvarende forandring hos fædre, så de kan deltage i højere grad i deres børns liv
  • at opbygge selv-kompetence og tillid hos fædrene i forhold til 'systemet' i bred forstand
  • at skabe dialog mellem 'systemet' og fædrene, så de ser hinanden som kompetente bidragsydere i forhold til at imødekomme børnenes behov.    
     

baba vil være det bedste valg for fædre, samarbejdspartnere og kunder , som vil forandring

Geografisk placering og dækning

Landsdækkende indsats med hovedkontor i København

Bliv videnscenter

Send en mail til redaktionen

Kontakt
Pasteursvej 2, 1799 Kbh V

Telefon: 40117318
Mail: atj@cfsa.eu
Website: www.baba.dk