Videnscentre

 
SYNerGAIA
SYNerGAIA er et sted for Pædagogisk Rehabilitering, for traumatiserede flygtninge og indvandrere.
Videnscenter for Psykotraumatologi
Centrets vision er at indsamle viden om traumeforårsagede psykiske krisetilstande, og gennem en bred selvstændig forsknings- og metodeudviklingsindsats i sammenhæng med en klinisk indsats at forbedre diagnostik, behandling og forebyggelse.
VIFIN
VIFIN er et videns- og udviklingscenter under Vejle Kommune. Vi arbejder bredt med både lokale, regionale, nationale og internationale integrations- og udviklingsprojekter med det formål at skabe, formidle og forankre god praksis.
Forrige 1 | 2 | 3
Bliv videnscenter

Send en mail til redaktionen